zondag 16 september 2012

Overlast wordt aangepakt

De laatste dagen komt de buurt in de pers over de overlast die de Roma-families veroorzaken.

Muide slachtoffer van ruziënde Roma-families (De Gentenaar, 11/9/2012)
Burgemeester Termont wil Roma uitzetten (De Gentenaar, 14/9/2012)

Voor de buurtbewoners is de problematiek natuurlijk niets nieuws. Met de komst van de Roma een aantal jaar terug werd de sfeer in de Makelaarsstraat en de aanpalende straten, Matrozenstraat en Loodsenstraat, grimmig, onrustig, luidruchtig, en soms ronduit vijandig.

Hieronder het item tijdens de nieuwsuitzending van donderdag 13 september op regionale zender AVS.Ondanks de gecoördineerde inspanningen die de verschillende diensten tijdens het voorjaar hebben geleverd, zagen we in de zomervakantie geen beterschap. Het nachtlawaai bleef bestaan en het sluikstorten op straat en in het parkje bleef een doorn in het oog van de buurt. Familievetes tussen de verschillende families werden openlijk uitgevochten. Men viel bewoners, voorbijgangers en kinderen op straat en in het parkje om de haverklap lastig.

In september werd het toezicht verhoogd en kwam er meerder malen een buurtvergadering. In het laatste buurtoverleg werden afspraken gemaakt over de verdere aanpak van de overlast. Grappig is dat "De Smakelaars", een naam die tussen pot en pint met het organiseren van de Smakelaarsstraat werd bedacht, expliciet in het persbericht wordt vernoemd.
Sinds ongeveer een jaar werken een aantal bewoners (die deel uitmaken van ‘De Smakelaars’, een bewonersgroep die met steun van ‘De Wijk Aan Zet’ met regelmaat de bewoners van de Makelaarstraat en de Loodsenstraat samenbrengt) samen met de Groendienst en de Gebiedsgerichte Werking aan de inrichting van het Makelaarsparkje. Dat is zowel voor volwassenen als voor kinderen een geschikte plek om samen te komen en te spelen. Daardoor kan de lawaaioverlast op de kruising van de straten worden vermeden.
De rust lijkt de laatste dagen te zijn terug gekeerd. Alle buurtbewoners kruisen de vingers en hopen uiteraard dat het zo blijft.


1 opmerking :